EN LT
XX INTERNATIONAL BALTIC JEWELLERY SHOW
 

Pasirinkimas

 

Pilname įtampos pasaulyje žmogui darosi vis sunkiau keliauti, dirbti, pažinti kitus ir save įvairių kultūrų kontekstuose. Mūsų idealai ir atvirumas pasiekia ribas. Turime rinktis įžvalgiai, kad sprendimai nenuvestų į aklavietę, kad nepakliūtume į blogio pinkles, kad patys neprarastume vilties gyventi. Aktualumo rinktis gyvenimo būdą, vertybes, kaip antai, gėrį ar blogį, laisvę ar prievartą, pagarbą ar paniekinimą, pilnatvę ar tuštumą, konstrukciją ar destrukciją nebegalime ignoruoti. Širdis ir protas naviguoja tarp to, kas neišvengiama ir to, kas priklauso nuo mūsų pastangų.

Kviečiame menininkus išreikšti mintis apie tai juvelyrikos kūriniais.

Išraiškos priemones galima rinktis laisvai, gintaras yra rekomenduojama medžiaga. Svarbūs kriterijai: koncepcijos aktualumas, šiuolaikiška meno raiška ir jos įtaigumas, profesionaliai atliktas darbas.

 

Jūsų darbų lauksime iki vasario 1 d. 2023

Jei norite dalyvauti konkurse užpildykite šią formą: https://forms.gle/dGe5JZur5VayNLGG8