EN LT
XVIII INTERNATIONAL BALTIC JEWELLERY SHOW
 

Apie galimybes

Apie galimybes

AmberTrip konkurso tema – “Apie galimybes”. Kiekviena situacija, kiekvienas mums nutinkantis dalykas, kiekvienas pasirinkimas ir sprendimas nėra vienprasmis. Viskas, kas vyksta su žmonėmis, turi baltąją ir juodąją (gerąją ir blogąja, arba vadinkite, kaip norite) puses. Dabartinė situacija, jau antrus metus klampinanti žmoniją į pandemijos liūną, visus užklupo visiškai netikėtai. Gyvenimas pasikeitė, drauge su pokyčiais atėjo baimė, nerimas, apatija, neviltis, o drauge – išgyvenimo strategijos, psichologiniai gynybos mechanizmai, savęs pažinimas ir supratimas, lėtas laikas. Ši situacija kaip lakmuso popierėlis parodė mūsų silpnybes ir stiprybes, tikruosius veidus, pomėgius ir poreikius. Tačiau apie tamsiąją pusę kalbėti norisi mažiausiai. Labiau apie tai, kad netektys ir ribojimai dažnai paradoksaliai atveria mumyse galimybes, apie kurias net neįtarėme. Psichikos atsparumą ir lankstumą, išgyvenimo sugebėjimus, išradingumą ir galimybę prisitaikyti. Naujus sprendimus ir pokyčius, kurių nebūtume priėmę, jei ne pasikeitusi situacija. Galiausiai – galimybę nieko nedaryti, sulėtinti gyvenimą tiek, kad galėtum matyti, kaip lėtai slenka valandinė laikrodžio rodyklė, ir tuo mėgautis. Apie tas (ir kitokias) galimybes, apie slaptas gelmes, apie kurias nežinojome, apie visuomenės pokyčius ir tai, ką jie su mumis padaro, galima kalbėti juvelyrikos kalba. Vartyti situaciją kaip akmenį, apžiūrinėti visas puses, kol rasi tą, kuri žada daugiausiai. Kur didžiausios galimybės.