XVIII INTERNATIONAL BALTIC JEWELLERY SHOW
 

Amber Trip Klasteris

UAB „Amber Trip“ įgyvendina projektą „Amber Trip klasterio tarptautinio konkurencingumo didinimas”.

 

Kartu su projekto pareiškėju projekte dalyvauja šie klasterio nariai ir projekto partneriai: UAB „Amber Tree“, UAB „Amberlita“, D. Miliaus ūkinė-komercinė įmonė, E. Dunausko įmonė „Pajūrio krantas“, UAB „Max solar energy“, UAB „RMD Linija“, MB "Supakis".

 

Amber Trip klasteris jungia įmones bei veikia siekdamas bendrų ekonominių interesų nariams dalyvaujant gintaro produktų vertės kūrimo grandinėje ir integruojantis į globalias rinkas. Klasterio produktas – įvairūs gintaro gaminiai.

 

Tam, kad klasteris sėkmingai veiktų ir vystytųsi yra būtina: įsilieti į tarptautinius tinklus, didinti jo žinomumą užsienio rinkose, tirti ir analizuoti potencialias užsienio rinkas, pritraukti naujus narius, kurių dėka prasiplėstų klasterio kompetencijų apimtys.

 

Projekto metu numatoma: atlikti išsamius rinkos tyrimus, parengti klasterio rinkodaros priemones, skirtas klasterio produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus, įstoti į tarptautinius tinklus. Klasterio nariai skirs po 1 kompetentingą ekspertą naujų klientų užsienio rinkose paieškai, produkcijos pritaikymui užsienio rinkoms, eksporto rinkų duomenų analizei, susitikimams su potencialiais klientais ir partneriais, naujų klasterio narių paieškai.

 

Po projekto įgyvendinimo klasterio įmonės naudos tyrimų metu gautus duomenis kuriant produktus, skirtus eksporto rinkoms, vykdant rinkodaros veiklas, aktyviai dalyvaus kituose klasterio projektuose. Projekto metu užmegzti bendradarbiavimo ryšiai bus palaikomi ir toliau bei panaudoti tolesnei klasterio tarptautinei plėtrai ir naujų klasterio narių pritraukimui. Projekto vizitų užsienyje metu gauti kontaktai, įgytos žinios bus panaudojamos tolimesnei klasterio plėtrai, eksporto augimui, naujų produktų pristatymui užsienio rinkoms.

 

Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-02-0010.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninio plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto vertė – 440 715,21 eurų, iš kurių 267 986,41 eurų sudaro Europos Sąjungos investicijos.

Projekto veiklų pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.

Projekto veiklų pabaiga – 2021 m. rugsėjo 1 d.

________________________________________________________________________

UAB „Amber Trip“ įgyvendina projektą „Klasterio Amber Trip tarptautinio konkurencingumo didinimas”. Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-01-0017.

Projektas finansuojamas iš Europos Regioninio Plėtros fondų lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto vertė – 356 106,80 eurų, iš kurių 197 558,89 eurų sudaro parama.

Projekto veiklų pradžia – 2016 m. gruodžio 01 d.

Projekto veiklų pabaiga – 2018 m. gruodžio 01 d.

 

Kartu su projekto pareiškėju, projekte dalyvauja šie klasterio nariai/projekto partneriai: UAB „Amber Tree“, UAB „Amberlita“, D. Miliaus ūkinė-komercinė įmonė, E. Dunausko įmonė „Pajūrio krantas“, UAB „Max solar energy“, UAB „RMD Linija“, UAB „Sidabrinė kamėja“, A. Jasaičio gintaro dirbinių įmonė NAPOLEONAS, Individuali Dorotos Wasilewskos įmonė Polish silver center, Individuali Slawomiro Wasilewskio įmonė Kewa.

Amber Trip klasteris jungia įmones bei veikia, siekdamas bendrų ekonominių interesų, nariams dalyvaujant gintaro produktų vertės kūrimo grandinėje ir integruojantis į globalias rinkas. Klasterio produktas – įvairūs gintaro gaminiai.

Šiai dienai, tam, kad klasteris sėkmingai veiktų ir vystytųsi yra būtina: įsilieti į tarptautinius tinklus, didinti jo žinomumą užsienio rinkose; tirti ir analizuoti potencialias užsienio rinkas; pritraukti naujus narius, kurių dėka prasiplėstų klasterio kompetencijų apimtys.

Projekto metu numatoma: atlikti išsamius rinkos tyrimus ir analizes; parengti klasterio rinkodaros priemones, skirtas klasterio produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus; įstoti į tarptautinius tinklus. Klasterio nariai skirs po 1 kompetentingą ekspertą naujų klientų užsienio rinkose paieškai, produkcijos pritaikymui užsienio rinkoms, eksporto rinkų duomenų analizei, susitikimams su potencialiais klientais ir partneriais, naujų klasterio narių paieškai.

 

Po projekto įgyvendinimo klasterio įmonės naudosis tyrimų metu gautais duomenimis, kuriant produktus, skirtus eksporto rinkoms, vykdant rinkodaros veiklas, aktyviai dalyvaus kituose klasterio projektuose. Projekto metu užmegzti bendradarbiavimo ryšiai bus palaikomi ir toliau bei panaudoti tolesnei klasterio tarptautinei plėtrai ir naujų klasterio narių pritraukimui. Projekto vizitų užsienyje metu gauti kontaktai, įgytos žinios bus panaudojamos tolimesnei klasterio plėtrai, eksporto augimui, naujų produktų pristatymui užsienio rinkoms. Sukurta interneto svetainė bus naudojama nuolatiniame rinkodaros, informavimo ir plėtros procese.