EN LT
XIX INTERNATIONAL BALTIC JEWELLERY SHOW
 

ES projektai

UAB „Amber Trip“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą „UAB „Amber Trip“ paslaugų eksporto plėtra“. Bendra projekto vertė – 94.024,00 Eur. iš kurių 45.000,00 Eur. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Investicijos projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

UAB „Amber Trip“ pagrindinė veikla - didžiausios Baltijos šalyse kasmetinės tarptautinės juvelyrikos ir gintaro parodos „Amber Trip“ organizavimas. Tai išskirtinis renginys, suburiantis profesionalius juvelyrus, dizainerius ir pirkėjus iš atokiausių pasaulio kampelių. Čia pristatomos pasaulinės juvelyrikos dirbinių ir gintaro rinkos tendencijos, moderniausios juvelyrikos pramonės technologijos bei naujausi profesionalių juvelyrų darbai.

Įmonė projektu siekia diferencijuoti įmonės pajamas, jas padidinti, sukurti naujų darbo vietų, išplečiant eksporto rinkas, siūlant savo organizuojamų renginių paslaugas užsienio šalims.

Planuojama, kad dalyvavimas tarptautinėse su juvelyrika ir gintaru susijusiose parodose padės susirasti potencialių užsakovų bei partnerių užsienio šalyse, kurie įvertins įmonės darbuotojų kompetencijas, turimą ilgametę patirtį dirbant tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose.

Išskiriama pagrindinė eksporto kryptis - didžiulį vystymąsi ir susidomėjimą juvelyrikos sektoriuje turinčios šalys (Vokietija, JAE, Prancūzija, Ukraina, Turkija). Numatytose šalyse vyksta ir ateityje numatomas juvelyrikos sektoriaus augimas, todėl matomas didelis potencialas šiose rinkose teikti įmonės paslaugas. Laiku užmezgus reikiamus kontaktus šiose rinkose galima tikėtis užsiimti ženklią rinkos dalį.

Projekto tikslas - užtikrinti naujų eksporto rinkų atsiradimą, taip prisidedant prie įmonės rinkų bei rizikų diversifikacijos, apyvartos, eksporto, konkurencingumo didėjimo bei bendro Lietuvos eksporto apimčių augimo.

Sėkmingai įgyvendinus projektą ir užmezgus kontaktus užsienio rinkose galima tikėtis užsiimti ženklią rinkos dalį ir išplėsti įmonės pardavimus. Įmonė po projekto įgyvendinimo planuoja ir toliau aktyviai plėsti pardavimus į užsienio šalis. Įmonėje dirba ilgametę patirtį turintys darbuotojai, planuojama tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei siūlyti naujas paslaugas. Projekto metu užmegzti kontaktai su užsienio partneriais leis įmonei atrasti naujas eksporto rinkas, jas plėsti ir padidinti pardavimų apimtis. Įmonė skaičiuoja, kad projekto pagalba, įmonės eksporto vertės augimas akumuliuotai per 3 metus po projekto sudarys virš 616 000 eur., o tai leis padidinti darbo našumą, pagerinti veiklos efektyvumą, pelną investuoti į naujų paslaugų kūrimą bei naujų rinkų paiešką, sukurti naujų darbo vietų.

 

Projekto veiklas numatyta užbaigti  2021 m. birželio 27 d.

________________________________________________________________________

 

Amber Trip Klasteris

UAB „Amber Trip“ įgyvendina projektą „Amber Trip klasterio tarptautinio konkurencingumo didinimas”.

 

Kartu su projekto pareiškėju projekte dalyvauja šie klasterio nariai ir projekto partneriai: UAB „Amber Tree“, UAB „Amberlita“, D. Miliaus ūkinė-komercinė įmonė, E. Dunausko įmonė „Pajūrio krantas“, UAB „Max solar energy“, UAB „RMD Linija“, MB "Supakis".

 

Amber Trip klasteris jungia įmones bei veikia siekdamas bendrų ekonominių interesų nariams dalyvaujant gintaro produktų vertės kūrimo grandinėje ir integruojantis į globalias rinkas. Klasterio produktas – įvairūs gintaro gaminiai.

 

Tam, kad klasteris sėkmingai veiktų ir vystytųsi yra būtina: įsilieti į tarptautinius tinklus, didinti jo žinomumą užsienio rinkose, tirti ir analizuoti potencialias užsienio rinkas, pritraukti naujus narius, kurių dėka prasiplėstų klasterio kompetencijų apimtys.

 

Projekto metu numatoma: atlikti išsamius rinkos tyrimus, parengti klasterio rinkodaros priemones, skirtas klasterio produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus, įstoti į tarptautinius tinklus. Klasterio nariai skirs po 1 kompetentingą ekspertą naujų klientų užsienio rinkose paieškai, produkcijos pritaikymui užsienio rinkoms, eksporto rinkų duomenų analizei, susitikimams su potencialiais klientais ir partneriais, naujų klasterio narių paieškai.

 

Po projekto įgyvendinimo klasterio įmonės naudos tyrimų metu gautus duomenis kuriant produktus, skirtus eksporto rinkoms, vykdant rinkodaros veiklas, aktyviai dalyvaus kituose klasterio projektuose. Projekto metu užmegzti bendradarbiavimo ryšiai bus palaikomi ir toliau bei panaudoti tolesnei klasterio tarptautinei plėtrai ir naujų klasterio narių pritraukimui. Projekto vizitų užsienyje metu gauti kontaktai, įgytos žinios bus panaudojamos tolimesnei klasterio plėtrai, eksporto augimui, naujų produktų pristatymui užsienio rinkoms.

 

Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-02-0010.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninio plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto vertė – 440 715,21 eurų, iš kurių 267 986,41 eurų sudaro Europos Sąjungos investicijos.

Projekto veiklų pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.

Projekto veiklų pabaiga – 2021 m. rugsėjo 1 d.

________________________________________________________________________

UAB „Amber Trip“ įgyvendina projektą „Klasterio Amber Trip tarptautinio konkurencingumo didinimas”. Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-01-0017.

Projektas finansuojamas iš Europos Regioninio Plėtros fondų lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto vertė – 356 106,80 eurų, iš kurių 197 558,89 eurų sudaro parama.

Projekto veiklų pradžia – 2016 m. gruodžio 01 d.

Projekto veiklų pabaiga – 2018 m. gruodžio 01 d.

 

Kartu su projekto pareiškėju, projekte dalyvauja šie klasterio nariai/projekto partneriai: UAB „Amber Tree“, UAB „Amberlita“, D. Miliaus ūkinė-komercinė įmonė, E. Dunausko įmonė „Pajūrio krantas“, UAB „Max solar energy“, UAB „RMD Linija“, UAB „Sidabrinė kamėja“, A. Jasaičio gintaro dirbinių įmonė NAPOLEONAS, Individuali Dorotos Wasilewskos įmonė Polish silver center, Individuali Slawomiro Wasilewskio įmonė Kewa.

Amber Trip klasteris jungia įmones bei veikia, siekdamas bendrų ekonominių interesų, nariams dalyvaujant gintaro produktų vertės kūrimo grandinėje ir integruojantis į globalias rinkas. Klasterio produktas – įvairūs gintaro gaminiai.

Šiai dienai, tam, kad klasteris sėkmingai veiktų ir vystytųsi yra būtina: įsilieti į tarptautinius tinklus, didinti jo žinomumą užsienio rinkose; tirti ir analizuoti potencialias užsienio rinkas; pritraukti naujus narius, kurių dėka prasiplėstų klasterio kompetencijų apimtys.

Projekto metu numatoma: atlikti išsamius rinkos tyrimus ir analizes; parengti klasterio rinkodaros priemones, skirtas klasterio produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus; įstoti į tarptautinius tinklus. Klasterio nariai skirs po 1 kompetentingą ekspertą naujų klientų užsienio rinkose paieškai, produkcijos pritaikymui užsienio rinkoms, eksporto rinkų duomenų analizei, susitikimams su potencialiais klientais ir partneriais, naujų klasterio narių paieškai.

 

Po projekto įgyvendinimo klasterio įmonės naudosis tyrimų metu gautais duomenimis, kuriant produktus, skirtus eksporto rinkoms, vykdant rinkodaros veiklas, aktyviai dalyvaus kituose klasterio projektuose. Projekto metu užmegzti bendradarbiavimo ryšiai bus palaikomi ir toliau bei panaudoti tolesnei klasterio tarptautinei plėtrai ir naujų klasterio narių pritraukimui. Projekto vizitų užsienyje metu gauti kontaktai, įgytos žinios bus panaudojamos tolimesnei klasterio plėtrai, eksporto augimui, naujų produktų pristatymui užsienio rinkoms. Sukurta interneto svetainė bus naudojama nuolatiniame rinkodaros, informavimo ir plėtros procese.