XVIII INTERNATIONAL BALTIC JEWELLERY SHOW
 

Surveillance jewellery (Biżuteria Rozmyślani)

Amber Trip 2021 jest tematem konkursu sztuki Biżuteria Rozmyślania (z angielskiego Surveillance jewellery). Kamery wideo do monitorowania sklepów, skrzyżowań i placów, chorych na COVID 19, funkcja rozpoznania twarzy na lotnisku, dyskusje na temat bezpieczeństwa Huawei – monitorowanie jest tematem, który wzywa do omyślania pozytywnych i negatywnych skutków.

 

Przewodnicząca Komisji

Laima Kėrienė

profesor Wileńskiej Akademii Sztuki.

 

 

 

Czekamy na pracę Państwa do 2021 1 maja.

Prosimy o nadesłanie prac na adres: Aušros Vartų g. 15 – 10, Vilnius 01304, Lietuva.

 

Prosimy o wypełnienie formularzy aplikacji:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3-nZWdHI7IW6APaqpxJUxDTGoJTiw62Ii8N-reo4G23Mg7A/viewform?usp=sf_link

 

W razie powstania pytań zgłaszajcie się Państwo bez zastrzeżeń pisemnie lub pod numery telefonów

office@balticjewellerynews.com +37061607506