XVIII INTERNATIONAL BALTIC JEWELLERY SHOW
 

Surveillance jewellery (Biżuteria Rozmyślani)

Międzynarodowy konkurs jubilerski 2021

Amber Trip 2021 jest tematem konkursu sztuki Biżuteria Rozmyślania (z angielskiego Surveillance jewellery). Kamery wideo do monitorowania sklepów, skrzyżowań i placów, chorych na COVID 19, funkcja rozpoznania twarzy na lotnisku, dyskusje na temat bezpieczeństwa Huawei – monitorowanie jest tematem, który wzywa do omyślania pozytywnych i negatywnych skutków.

 

Przewodnicząca Komisji

Laima Kėrienė

profesor Wileńskiej Akademii Sztuki.

 

 

 

 

Prosimy o nadesłanie prac na adres: Aušros Vartų g. 15 – 10, Vilnius 01304, Lietuva.

 

Prosimy o wypełnienie formularzy aplikacji:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3-nZWdHI7IW6APaqpxJUxDTGoJTiw62Ii8N-reo4G23Mg7A/viewform?usp=sf_link

 

W razie powstania pytań zgłaszajcie się Państwo bez zastrzeżeń pisemnie lub pod numery telefonów

office@balticjewellerynews.com +37061607506