AMBER TRIP XVI INTERNATIONAL BALTIC JEWELLERY SHOW
 

Międzynarodowy konkurs jubilerski 2018

 

Konkurs dzieł sztuki jubilerskiej 2018

„Nothing to declare“

Rok 2018 jest rokiem szczególnym dla Litwy, gdyż w tym roku kraj obchodzi 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Sto lat temu staliśmy się niezależni. Już sto lat korzystamy z wszelkich praw i wolności człowieka, wybieramy to, co uważamy za słuszne i czujemy odpowiedzialność za własny wybór. Innymy słowy – żyjemy jak wolni ludzie. Możemy podróżować w dowolnym kierunku i wracać do Litwy, chociaż jeszcze niedawno Litwa należała do innego państwa. Niedawno żelazna kurtyna była dla nas przeszkodą niemal nie do pokonania. Odbijały się od niej wszystkie nasze marzenia i nadzieje, aby zobaczyć inny, wolny świat. Aby przetrwać dzisiejszy dzień, musieliśmy pokonać szereg barier ideologicznych i biurokratycznych. Aby powrócić do domu, podczas kontroli celnej powinniśmy byli wytrząsać walizki. Natomiast dzisiaj na lotnisku spokojnie przechodzimy przez bramkę z napisem „Nothing to declare“. Nic nie ukrywamy, nie mamy nic do zadeklarowania. Deklarujemy tylko własną wolność i za tę możliwość jesteśmy wdzięczni sygnatariuszom, którzy przed stu laty podpisali Deklarację Niepodległości.

Konkurs dzieł sztuki jubilerskiej „Nothing to declare“ zaprasza twórców, aby w języku jubilerskim wypowiedzieć, że jesteśmy wolni, że nie mamy nic do deklarowania i ukrywania. Z drugiej strony, możemy zadeklarować swoją wolność, swobodę podróżowania i pobytu na ojczyźnie, wolność myślenia i możliwość posiadania własnej opinii – niezgodnej z opinią innych, wolność bycia sobą, wolność bycia artystą i wolność od myśli o Niepodległości. Ponieważ otrzymaliśmy takie prawo. „Nothing to declare“ oznacza sprawiedliwość i możliwość bez obawy przechodzić przez wszelkich inspektorów (nie bez powodu wśród członków komisji widzimy również przedstawiciela Urzędu celnego RL), ale przede wszystkim – całość możliwości. Oferujemy możliwość przedstawienia tego za pomocą sztuki w metalu. Bursztyn na konkursie jest materiałem mile widzianym, lecz nie obowiązkowym.

 

Nominacje konkursowe:

Grand Prix

Nagroda w kategorii prac bursztynowych

Nagroda w kategorii obiektów

Nagroda w kategorii biżuterii

Nagroda przedstawiciela celnego Republiki Litewskiej

Nagroda publiczności