AMBER TRIP XVII INTERNATIONAL BALTIC JEWELLERY SHOW
 

Lietuvos juvelyrikos verslo plėtros skatinimas

UAB „Devyni Gintarai“  ir 21 Lietuvos juvelyrikos verslo įmonės gavo Europos regioninės plėtros fondo paramą. Įmonių grupei buvo kompensuota dalis dalyvavimo XIII Tarptautinėje Baltijos juvelyrikos parodoje "Amber Trip 2016", vykusios kovo 9-12 d. išlaidų.

Viešoji įstaiga „Versli Lietuva“  prie  LR Ūkio ministerijos kvietė įmonių grupes teikti paraiškas eksporto iniciatyvoms įgyvendinti, t.y. renginiams, kurių metu būtų pristatomas įmonių grupių eksporto potencialas bei plečiami verslo ryšiai. Remiamos dalyvavimo tarptautinėse  parodose ir verslo misijų organizavimo Lietuvoje ar užsienyje veiklos.

Lietuvos juvelyrinių kompanijų grupė pasinaudojo šia galimybe. XIII-oje Tarptautinėje Baltijos juvelyrikos parodoje "Amber Trip 2016", Lietuvos juvelyrikos gamintojai pateikė gintaro ir juvelyrikos gaminių savo potencialiems klientams ir partneriams.

Projektu siekiama paskatinti Lietuvos gintaro juvelyrinių kompanijas aktyviau ieškoti užsienio partnerių, plėsti esamus ryšius; stimuliuoti tarptautinį  lietuvių gintaro ir juvelyrinių dirbinių gamintojų sąmoningumą, panaudojant grupinę iniciatyvą, taip pat dalyvaujant tarptautinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje.

Šios įmonės dalyvavo projekte kartu su UAB “Devyni Gintarai“:

UAB “RMD Linija“, UAB “Sidabrinė Kamėja“, Astijaus Jasaičio gintaro dirbinių įmonė NAPOLEONAS, UAB “ Saniston Baltic ", UAB „Silver Amber“, UAB „Amber Tree“, "Amber Inclusions", AMRD Amber, UAB „Ambermozaika“, R. Benečio įmonė „Lašas“, E. Dunauskas įmonė „Pajūrio krantas“, R. Balšaičio Gintaro dirbtuvės, D. Milius ŪKĮ, A. Juknos studija „A + L“, UAB „Ambero“, A. Petkevičiaus prekybos įmonė, UAB „Jieda“, UAB „Amberlita“, UAB „Amberhome“, "Max Solar Energy", UAB "Gritpedžiai ir Ko"

Įmonių grupinių eksporto iniciatyvų skatinimas yra viena iš VšĮ „Versli Lietuva“ įgyvendinamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamo projekto „Galimybės verslui kurtis ir plėstis“ veiklų.