AMBER TRIP XVII INTERNATIONAL BALTIC JEWELLERY SHOW
 

Eksporto plėtra

UAB „Amber Trip“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą „UAB „Amber Trip“ paslaugų eksporto plėtra“. Bendra projekto vertė – 94.024,00 Eur. iš kurių 45.000,00 Eur. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Investicijos projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

UAB „Amber Trip“ pagrindinė veikla - didžiausios Baltijos šalyse kasmetinės tarptautinės juvelyrikos ir gintaro parodos „Amber Trip“ organizavimas. Tai išskirtinis renginys, suburiantis profesionalius juvelyrus, dizainerius ir pirkėjus iš atokiausių pasaulio kampelių. Čia pristatomos pasaulinės juvelyrikos dirbinių ir gintaro rinkos tendencijos, moderniausios juvelyrikos pramonės technologijos bei naujausi profesionalių juvelyrų darbai.

Įmonė projektu siekia diferencijuoti įmonės pajamas, jas padidinti, sukurti naujų darbo vietų, išplečiant eksporto rinkas, siūlant savo organizuojamų renginių paslaugas užsienio šalims.

Planuojama, kad dalyvavimas tarptautinėse su juvelyrika ir gintaru susijusiose parodose padės susirasti potencialių užsakovų bei partnerių užsienio šalyse, kurie įvertins įmonės darbuotojų kompetencijas, turimą ilgametę patirtį dirbant tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose.

Išskiriama pagrindinė eksporto kryptis - didžiulį vystymąsi ir susidomėjimą juvelyrikos sektoriuje turinčios šalys (Vokietija, JAE, Prancūzija, Ukraina, Turkija). Numatytose šalyse vyksta ir ateityje numatomas juvelyrikos sektoriaus augimas, todėl matomas didelis potencialas

šiose rinkose teikti įmonės paslaugas. Laiku užmezgus reikiamus kontaktus šiose rinkose galima tikėtis užsiimti ženklią rinkos dalį.

Projekto tikslas - užtikrinti naujų eksporto rinkų atsiradimą, taip prisidedant prie įmonės rinkų bei rizikų diversifikacijos, apyvartos, eksporto, konkurencingumo didėjimo bei bendro Lietuvos eksporto apimčių augimo.

Sėkmingai įgyvendinus projektą ir užmezgus kontaktus užsienio rinkose galima tikėtis užsiimti ženklią rinkos dalį ir išplėsti įmonės pardavimus. Įmonė po projekto įgyvendinimo planuoja ir toliau aktyviai plėsti pardavimus į užsienio šalis. Įmonėje dirba ilgametę patirtį turintys darbuotojai, planuojama tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei siūlyti naujas paslaugas. Projekto metu užmegzti kontaktai su užsienio partneriais leis įmonei atrasti naujas eksporto rinkas, jas plėsti ir padidinti pardavimų apimtis. Įmonė skaičiuoja, kad projekto pagalba, įmonės eksporto vertės augimas akumuliuotai per 3 metus po projekto sudarys virš 616 000 eur., o tai leis padidinti darbo našumą, pagerinti veiklos efektyvumą, pelną investuoti į naujų paslaugų kūrimą bei naujų rinkų paiešką, sukurti naujų darbo vietų.

 

Projekto veiklas numatyta užbaigti 2020 m. spalio 31 d.