AMBER TRIP XV INTERNATIONAL BALTIC JEWELLERY SHOW
 

Konkurs jubilerski miedzynarodowy

DIALOG SPRZECZNOśCI

W imieniu Międzynarodowych Baltickich targow Show "Amber Trip" 2015 chcielibyśmy ogłasic temat konkursu jubilierskiego " „DIALOG SPRZECZNOśCI” " , który odbył się w Wilnie w dniu 18 - 21 marca 2015 roku.

Wyjaśniła tematem Przewodniczący Jury - Galina Kovaleva (Rosja):  

Stwórzcie kompozycję wizualną, opierającą się na porównaniu dwóch przeciwnych cech. Przeciwieństwo tych cech może się odnosić do metod technologicznych, materiałów, głębokości i płaszczyzny, statyki i dynamiki i in. 

Może to być jeden wyrób jubilerski lub kompozycja z kilku wyrobów, które łączy wspólny temat i wybrane przez was cele.

Najważniejsze jest jasne przedstawienie własnego pomysłu i zachowanie jednolitości kompozycji.

Pomocna będzie znajomość zasad kompozycji, zmysł artystyczny oraz doświadczenie.

Gratulacje nominowanych:

Kategoria jubilerow:

 
I   Natalija Tarasova, Tatjana Tarasova (Rosja)
 
II   Ginta Zborovska (Łotwa)
   
III   Kestutis Stanapedis (Litwa)
 
IV    Egle Tamosziunaite (Litwa)
 
 Kategoria przedmioty:
 
I      Zane Žukovska (Łotwa)
 
II     Emilija Raginskyte (Litwa)
 
III    R. Menulio Katinas (Litwa)
 
IV     Ruta Niczajene (Litwa)
 
 IV     Jurij Velikotskij (Rosja)
 
 
Impreza ma na celu zarówno ukazanie gościom i specjalistom z zagranicy procesów zachodzących w sztuce jubilerskiej na Litwie, jak i przedstawienie litewskiej publiczności możliwie najszerszej panoramy trendów we współczesnym jubilerstwie. W tym celu zapraszani są artyści z zagranicy. Obecnie geografia uczestników wygląda następująco: Austria, Niemcy, Holandia, Rosja, Ukraina, Łotwa, Estonia, Japonia, Francja, Islandia, USA, Czechy, Grecja.

 

Dodatkowe informacja:
 
ad@ambertrip.com
Japan jewelry fair 2017