AMBER TRIP XVI INTERNATIONAL BALTIC JEWELLERY SHOW
 

Szanowni Ambasadorzy Międzynarodowych Bałtyckich Targow Jubilerskich "Amber Trip" na całym świecie

Pani Dai Li
 
Honorowy Ambasador Międzynarodowych Bałtyckich Targow Jubilerskich "Amber Trip" w Chinach
 
 
Pan Knut Rudloff
 
Honorowy ambasador Międzynarodowych Bałtyckich Таргов Jubilerskich "Amber Trip" w Niemczech
 
 
Pan Jassim Hamad
 
Honorowy ambasador Międzynarodowych Bałtyckich Таргов Jubilerskich "Amber Trip" w Kuwejcie
 
 
Pan Darvin Veciaslav Sergejevic
 
Honorowy ambasador Międzynarodowych Bałtyckich Таргов Jubilerskich "Amber Trip" w Rosja